O enderezo social da Asociación profesional de galerías de arte de Galicia:

Galería Sargadelos
Rúa Nova 16
15705 Santiago de Compostela
T.: 981 58 19 05
F.: 981 58 18 88
e.: